Bio

Zeb One (*1982) vystudoval pražské Gymnázium Nad Štolou (1997–2001). Začínal jako writer: jeho první výstava se uskutečnila v Praze v roce 2014 a nesla jméno 001: Grafficon. Postupně se svým osobitým nakládáním s barevnou redukcí a jazykem geometrie propracoval ke galerijním prezentacím. V letech 2015, 2016, 2017 a 2018 vystavoval svá díla v The Chemistry Gallery. V roce 2018 měl samostatnou výstavu v Galerii výtvarného umění v Chebu a také v pražské Roxy. V r. 2019 mu Trafo Gallery vydala katalog ke stejnojmenné výstavě Geometric.

V rámci graffz-komunity patří ZEBONE už dlouho k nepřehlédnutelným individualitám, jejichž pozice je pevně daná a vymezená respektem v domácí oborové historii. Přestože, nebo právě proto, že už má ZEB ONE chvíle nejaktivnější činnosti nějaký čas za sebou, nabízela se - jako u jiných výrazných autorů - otázka, kam bude jeho další cesta směřovat. Odpověď na ni dává série výstav z posledních let, které poměrně jasně naznačují jeho další vývoj. Jakkoli jeho práce volně navazují i na obecnou linii geometrické abstrakce, ZEB ONE zůstává writerem také co se týče „témat“. Jestliže většina sprejerů, pokud se posune z ortodoxní pozice směrem k volnému umění, zamíří buď k obsahovosti ve smyslu sdělění nebo čistému formalismu, tohoto autora dál umanutě zajímají písmena, kterým věnuje veškerou malířskou pozornost. Nevnímá je symbolicky, nepřikládá jim význam odvozený například z osobní mytologie, nejsou pro něj kryptografickým prostředkem,neskládá z nich slova, nesnaží se ani o výčet. Soustředí se - tak jako vždycky - prostě jen na jejich tvary, barvy, případně vzájemné poměry.

Dílo

C3

akryl na plátně
2021
90 × 90 cm

B15

akryl na plátně
2022
90 × 90 cm

B16

akryl na plátně
2022
90 × 90 cm

Rozhovor