Dostupnost pro každého

Věříme, že dostupnost a šíření umění je naším právem a privilegiem a v rámci volného vstupu to umožňujeme všem bez sociálních či zdravotních rozdílů. Přístupnost online je další formou, jak v případě geografické distance či jiných bariér poskytnout alespoň základní informace jako jsou virtuální prohlídky, fotodokumentace výstav a doprovodných programů, digitální depozitář, kurátorské texty a rozhovory s umělci v české i anglické mutaci.

Ročně nás osobně navštíví víc jak 7 tisíc návštěvníků, evidujeme přes 43 tisíc návštěv webu, máme už více než 9 000 followerů sociálních sítích. Děkujeme, že nám to pomáháte umožňovat.

Péče o umění, talentované umělce a kontinuita

Přinášíme společnosti pestrý výběr převážně české umělecké scény, která výrazně obohacuje kulturní niveau a představuje profesionální úroveň. Naše péče začíná zodpovědnými vztahy s umělci a poskytuje kvalitní práci s jejich díly jak v uměleckovědné, tak sbírkové rovině. Pro svůj program vybíráme méně známá jména mladých umělců a dáváme jim viditelný prostor, stejně tak pečujeme o již zavedené autory, kteří potřebují být slyšet a vidět. Vaše podpora umělcům umožňuje jejich rozvoj, nám zachovávat v naší práci kontinuitu, pečovat o dlouhodobé vztahy a respektabilní prostředí.

Podpora kreativity a vzdělávání

Součástí našeho doprovodného programu jsou komentované prohlídky a dětské workshopy, diskuze a přednášky, práce se studenty odborných a obecných škol. Pro dlouhodobou a viditelnou stopu naší společné práce s umělci a kurátory vydáváme pravidelné dvojjazyčné publikace, které slouží k badatelským účelům. Vaše podpora nám umožňuje v těchto krocích pokračovat a dále rozvíjet.

Kategorie

Mecenáši

  1. Jan Kaláb
  2. Jakub Nepraš
  3. Michal Cimala
  4. Tomáš Ciba
  5. Lukáš Kročák