Info

Díky Vašemu daru budeme moct podpořit rezidenční pobyty začínajících umělců, zajistíme instalaci a pojištění soch ve veřejném prostoru, umožnit umělcům honorář na speciální dílo na výstavu v TG, vytisknout propagační materiály k výstavám, uhradit zabezpečení galerie a uměleckých děl. Vaše prostředky můžete nasměrovat na konkrétní účel dle vlastního výběru.

Výhody

 • Přednostní informace o výstavách emailem a novinkách v e-shopu
 • Celoroční ediční činnost (min. 5 titulů k výstavám současného umění)
 • Přednostní informace o cenách děl z připravovaných výstav
 • Zvýhodněné akvizice uměleckých děl o 20 %
 • Podpora vedení sbírky, její systemizace a praktické zajištění
 • Autorský šperk  
 • Prohlídka TG a depozitu na míru
 • Přístup do digitálního depozitáře
 • Přístup na instalaci výstavy
 • Umístění jména či loga v prostorách galerie
 • Možnost uspořádání jednodenní privátní akce v prostorách TG
 • Uspořádání výstavy v privátních prostorách mecenáše
 • Privátní návštěvy ve vybraných uměleckých ateliérech
 • Organizace 2 výletů za uměním s odborným výkladem (po ČR i v zahraničí)
 • Večeře či oběd v galerijním prostředí s komentovanou prohlídkou
 • Pozvání na každoroční setkání mecenášů v TG
 • Neformální diskuze s vybranými umělci v prostorách TG
 • Pravidelné setkávání v uměleckých ateliérech (3x ročně)
 • Přednášky o současném výtvarném umění (3x ročně)
 • Poštovné v ČR zdarma pro objednávky z e-shopu
 • Poděkování na webových stránkách, v publikacích TG a tiskových zprávách, při zahájení všech výstav
 • Potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání