×

Zeb One: Geometric

350 Kč

Publikace dokumentující výběr z díla malíře / ex-writera ZEB ONEho (1982), který jako nemnoho dalších překročil hranice mezi ulicí a galerijní scénou a připojil se ke stále sílícímu trendu posledních let, charakteristickému postupným pronikáním graffiti do prostoru volného umění. Publikace stejnojmenného názvu s výstavou, lakonicky pojmenovaná Geometric se přímo vyslovuje k výtvarnému jazyku, který u něj dominuje. Pro ZEB ONEovy obrazy, většinou důsledně vycházející z formátů, je od počátku příznačný plošný puristický styl „pravítkové“ geometrie.

Kurátor: Radek Wohlmuth
Úvodní text Radka Wohlmutha
Rozhovor se švédským teoretikem umění a novinářem Tobiasem Barentinem Lindbladem
Produkce: Blanka Čermáková
Grafický vizuál Jan Matoušek
Fotografie: Šimon Levitner, Tomáš Rasl, Radek Dětinský
Překlad: Phil Jones, Marek Tomín
Korektury: Tereza Hubáčková
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Počet výtisků: 300 ks
Počet stran: 156
Vydal Spolek Trafačka jako svou 20. publikaci.
ISBN 978-80-907418-2-9
Dvojjazyčné vydání se dvěma odlišnými přebaly (ČB a BČ).