Bio

Zdeněk Trs (*1985, Liberec) v letech 2004–2007 studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (Ateliér skla u Vladimíra Kopeckého) a v letech 2007–2010 Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství IV / Škola Zdeňka Berana). Zdeněk Trs ve své tvorbě vychází z výrazových možností klasických malířských technik, jeho dokonalá malba je zaměřena na geometrii a stereometrii těles. Srpek měsíce, který se objevuje v jeho nové sérii, významově vychází z barokní ikonografie – byl používán pro znázornění neposkvrněnosti Panny Marie. Sluneční kotouč byl zase v egyptské mytologii symbolem vědění a znázorněním Hora, egyptského boha nebes, slunce a světla. S použitím těchto symbolů Trs rozehrává sofistikovanou, minimalisticky dokonalou hru, která promlouvá univerzálním jazykem. Ať už je jeho tvarosloví demonstrací fyzikálních zákonů, nebo vyjádřením ikonografických symbolů, vždy na plátně hledá řád pro pohyb těles na daném formátu, z čehož se finálně rodí iluzivně trojrozměrný, plastický obraz. Trs samostatně vystavuje od roku 2006, v roce 2015 byl oceněn CBM Art Prize – zvítězil v kategorii nad 30 let. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírce Národní galerie města Prahy a v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. Trafo Gallery vydala v r. 2019 jeho knihu Popelavý svit.

Rozhovor

Podobní umělci