×

T 9-2-7 JEDNOTA V ROZMANITOSTI

777 Kč

Doprovodná dvojjazyčná publikace ke stejnojmenné skupinové výstavě k výročí 15 let Trafačky s úvodním slovem Blanky Čermákové, Petra Vaňouse, medailony ústředních umělců od Noemi Smolik, Petra Vaňouse a Magdy Danysz, medailonky všech vystavujících umělců a rozhovor se zakládajícími členy Spolku Trafačky Michalem Cimalou, Jakubem Neprašem, Janem Kalábem a Blankou Čermákovou. Autorem grafického zpracování publikace a vizuálu výstavy je Jiří Mocek. Skupinová výstava 51 umělců k připomenutí 15 let od založení uměleckého uskupení Trafačka vychází z principu tří vlivových skupin, které vědomě či podvědomě vznikaly v časovém horizontu existence Trafačky v bývalé vysočanské trafostanici. Ústřední umělci výstavy a zakládající členové spolku Trafačka Jan Kaláb, Michal Cimala a Jakub Nepraš kolem sebe vytvářeli podhoubí umělců, se kterými Trafo Gallery úzce spolupracovala a pracuje dodnes.

Komunitní iniciativa nazvaná na začátku Trafačka, měla tvrdé provozní a tvůrčí jádro (Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Blanka Čermáková, Michal Cimala) a mnoho blízkých a vzdálenějších satelitů. Byla to dočasná malá galaxie s prostupnými hranicemi, které neustále hrozilo pohlcení černou dírou, což se nakonec také stalo.
Projekt Trafačka/ Trafo Gallery je ojedinělým kontinuálně doložitelným transformačním modelem, který ve svém pohybu postupně mění strukturu, tj. rub i líc své podstaty. Na této základní tezi je postavena také koncepce výstavního projektu. Jejím záměrem je především prezentovat samotný proces proměny, který v sobě obsahuje jak obecnou sumarizující rovinu společenské transformace se všemi svými klíčovými atributy, tak také celý systém drobného transformačního pohybu, který je vložen do samotných výtvarných děl. Od nehmotného gesta k artefaktu. Od výstavy jako „kolektivního díla“ ke kurátorské režii. Od komunitní iniciativy ke komunitně fungujícímu družstvu, které na sebe bere plnou zodpovědnost, se kterou se vkliňuje mezi profesionální pražské a středoevropské galerie.
Prezentována budou díla autorů na základě prostupných množin. Jádro tvoří tři autoři spojení s původní myšlenkou Trafačky a s jejím založením – Jan Kaláb, Jakub Nepraš a Michal Cimala. Od nich se rozvíjejí živelně utvářené osy, na něž se navazují, na dlouho i na krátko, další autoři pracující s různou intenzitou v různých médiích. (Samostatnou skupinu potom tvoří autoři na samém nejvzdálenějším okraji „satelitního oběhu“ nebo ti, kteří byli přizvání k epizodní spolupráci na základě příbuznosti myšlení, práce a tvorby či vzájemných sympatií). Část z nich tvoří tematické nebo mediální podmnožiny, zatímco část množin tvoří naopak autonomní neprostupné světy, některé velmi specifické – solitérní či uzavřené. Tento piagetovský systém „grup“, tj. polo-prostupných celků, se odráží i v transformačním pojetí samotné výstavní instalace. Z ní by mělo být patrné, že je tu veřejnosti předkládán ojedinělý „kulturní fenomén“, který vykazuje zákonitou vnitřní rozpornost – na jedné straně vzájemné prosíťování, na straně druhé proměnlivost a dočasnost tohoto provázání na různých úrovních a v různých vrstvách.
Je to jednoduše JEDNOTA V ROZMANITOSTI, co vytváří neopakovatelný profil staré i nové Trafačky, jednota v rozmanitosti, kterou kdesi v druhém plánu neustále prochází prvotní zakladatelská energie vložená do kdysi startujícího projektu, který původně neměl přežít víc, nežli pár let.

Vystavují: Vojtěch Adamec, Andrea Baštýřová, Aleš Brázdil, Michal Cimala, Linda Čihařová, Epos 257, Václav Girsa, H3T architekti, Matěj Hájek, Anežka Hošková, Jakub Hubálek, Martina Chloupa, Matyáš Chochola, Blanka Jakubčíková, Jakub Janovský, Josefína Jonášová, Alžběta Jungrová, Jan Kaláb, Martin Káňa, Lenka Klodová, Martin Krajc, Jakub Matuška aka Masker, Linda Mikolášková, Anna Neborová, Jakub Nepraš, Matěj Olmer, Jan Padyšák, Stanley Povoda, Michal Pustějovský, Tomáš Rasl, Michael Rittstein, Jakub Roztočil, Magdaléna Roztočilová, Dana Sahánková, Martin Salajka, Tomáš Skála, Ira Svobodová, Robert Šalanda, Pavel Šebek, Michal Škapa, Marek Škubal, Mark Ther, Pavel Tichoň, Zdeněk Trs, Jakub Tytykalo, Viktor Valášek, Dan Vlček, Jan Wölfchen Vlček, Ondřej Vyhnánek (X – DOG), Jan Vytiska, Zeb One.

Kurátor: Petr Vaňous
Texty: Blanka Čermáková, Petr Vaňous, Noemi Smolik, Magda Danysz
Rozhovor: Petr Vaňous
Produkce: Blanka Čermáková, Dominika Vaňková, Veronika Čechmánková
Grafický design: Jiří Mocek (Permanent Office)
Fotografie: Marek Čihař, Gossamer Fog, Jan Hromádko, Lucie Hradecká, Petr Hricko, Alžběta Jungrová, Václav Kopecký, Lukáš Kliment, Šimon Levitner, Julien Magnan, Národní technická knihovna, Bet Orten, Ondřej Polák, Martin Polák, Anna Peislová, Tomáš Rasl, Marcel Rozhoň, Jakub Roztočil, Sráč Sam, Julie Slauka, Tomáš Souček, Studio 4MAT, Anna Šolcová, Jiří Šourek, Kamil Till, Radek Typovský, Vojtěch Vlk, František Zhoř
Překlad: Phil Jones, Stephan von Pohl, Václav Mlčoch
Korektury češtiny: Tereza Hubáčková
Korektury angličtiny: Megan Bedell
Prepress: Radek Typovský, Michal Janata
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Počet výtisků: 350 ks
Vydal Spolek Trafačka jako svou 33. publikaci