×

Zdeněk Trs: Popelavý svit

450 Kč

Doprovodná publikace k výstavě umělce Zděňka Trse k výstavě Popelavý svit v Trafo Gallery.

Zdeněk Trs tentokrát soustředí svou pozornost na abstraktum všech abstrakt – kosmos. Opírá se přitom o přísnou geometrickou konstrukci, reprezentující základní matematické a fyzikální poměry mezi jednotlivými entitami. Bez toho by se jednalo o neřešitelný problém, pouhou nahodilou spleť vztahů a proměnných, chaos exprese a sebeprojekce. Takto také kosmos dostává svému jménu – je ve své celistvosti krásným, zůstává však přitom všem bytostně lidským. Je to nakonec obraz, malba, s čím máme co do činění, nejvyšší projev lidské kreativity – a zároveň doklad její křehkosti.

Kurátorka: Barbora Kundračíková
Dvojjazyčná publikace s texty Kennetha G. Haye, Barbory Kundračíkové a Miroslava Petříčka.
Koncepce katalogu: Barbora Kundračíková, Pavel Tichoň, Zdeněk Trs
Fotografie: Studio 4MAT - Michal Linhart, Tomáš Rasl, Zdeněk Trs
Překlady: Irma Charvátová
Korektury: Tereza Kunešová, Tereza Hubáčková
Grafický design: Pavel Tichoň
Produkce: Blanka Čermáková
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Náklad: 400 ks
Vydal Spolek Trafačka, Praha, 2019
ISBN 978-80-907418-3-6