Bio

Epos 257 (*1982) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (2008–2016; Ateliér Intermediální konfrontace Jiřího Davida). Je bývalým členem umělecko-aktivistického uskupení Ztohoven, českým vizuálním umělcem, který pracuje s urbanistickým prostředím, ikonografií a ikonologií města. V současnosti je doktorandem Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér intermédií 2). Svými intervencemi často cílí na citlivá společenská témata a opakovaně se dotýká problematiky veřejného prostoru. Občanská identita umělce zůstává veřejnosti neznámá. Začínal jako writer, první tagy vytvořil již ve třinácti letech. K Eposovým počátkům odkazuje rovněž číslovka v jeho pseudonymu. Pod číslem 257 se totiž dlouhou dobu skrýval paragraf zaměřený na poškozování cizí věci, s nímž umělec opakovaně přicházel do styku. Některé graffiti principy jsou v autorově tvorbě přítomné neustále: především invazivní charakter práce, insiderský vhled do městské krajiny a vědomý pohyb na hraně zákona i za ní. Pro uměleckou činnost Epose 257 je charakteristické zkoumání veřejného prostoru, především pak způsobu, jakým je využíván, a neustálá revize hranice toho, co je a co už není veřejné. Zejména v pozdějším umělcově díle se často mísí živelnost a drzost pouliční scény s hloubavostí a komplexností kriticky uvažujícího autora. Tvorbu ve veřejném prostředí Epos opakovaně konfrontuje s jejím institucionálním pojetím. Trafo Gallery v roce 2018 vydala autorovu publikaci Kořeny, větve a šlahouny, která se umístila na 1. místě v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2018 (v kategorii Knihy o výtvarném umění).

Dílo

Cut and Framed

pozinkovaný plech, lepidlo, potištěný plakátovací papír
129 × 148 cm

z cyklu Kořeny, větve, šlahouny / from the cycle Roots, branches, tendrils

fotografie s komentářem v rámu (série 1/7)
2018
47 x 35 cm

Z cyklu Kořeny, větve, šlahouny / from the cycle Roots, branches, tendrils

fotografie s komentářem v rámu (série 1/7)
2018
47 x 35 cm

Rozhovor