Historie Trafačky, spolku umělců a jedné produkční, se započala ve vybydleném prostoru bývalé trafostanice v pražských Vysočanech na konci roku 2006. Na dobu osmi let své existence se z chátrající haly a sousedního činžovního domu v srdci industriálního ghetta stalo živelné umělecké centrum s rezidenčními ateliéry, vlastní galerií a multifunkčním prostorem. Tuto etapu podrobně dokumentuje rozsáhlá kniha Trafology, kterou si Trafačka připravila ke svým devátým narozeninám.

Trvání Trafačky bylo původně podmíněno společným tvůrčím prostorem, nicméně po letech intenzivního formování a blízkých vztahů bylo zřejmé, že i po vystěhování se z následně zbouraných budov bude původní osazenstvo členů chtít pokračovat společně. Dlouhé hledání a již téměř jisté lokality střídala nejistota, až na sklonku roku 2015 došlo k výsledném rozhodnutí ohledně pronájmu hal v Pražské tržnici v Holešovicích, v dubnu 2016 k jejich převzetí a nyní v září 2016 k otevření Trafo Gallery po několika nutných interiérových úpravách veřejnosti.

V současné době vede Trafačka ateliéry v bývalé továrně na hodinová sklíčka v Nuslích (Michal, Cimala, H3T architekti, Michal Pustějovský) a v Hale 14 a 18 v Pražské tržnici (Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Tets Ohnari a Zdeněk Trs). Výstavní prostory v Hale 14 se rozkládají téměř na 200 m2 a disponují velkým stropním světlíkem, který prostoru dodává jedinečnou atmosféru. V sousedství Jatek78 a brzy doufejme dalších kulturních institucí se z Pražské tržnice stane v zóně Artdistrictu 7 osobité centrum umění, v lehce bizarních kulisách vietnamských obchodů a restaurací a mnohaleté jateční historie.

Výstava Zmrtvýchvstání / Resurrection představuje 14 autorů, kteří Trafačkou prošli v minulosti nebo se stávají součástí jejího budoucího výstavního plánu. Obdobně jako v minulosti se program Trafo Gallery bude zabývat umělci z vlastních řad, ovšem často zpestřovanými českými i zahraničními výraznými osobnostmi. Do konce roku se dále uskuteční sólová výstava Jakuba Janovského s názvem Silikon Family a výstava kreseb Marka Thera, obě pod kurátorským vedením Otto M. Urbana a s vydáním vlastního katalogu.

Vystavující: Aleš Brázdil, Michal Cimala, Epos 257, Jakub Janovský, Josefína Jonášová, Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Tets Ohnari, Michal Pustějovský, Jakub Roztočil, Magdaléna Roztočilová, Michal Škapa, Mark Ther, Zdeněk Trs

Video