Bio

Zcela zásadním tématem je pro fotografa Tomáše Rasla (*1975) krajina, kterou chápe a vidí očima poutníka a citlivého pozorovatele. Pracuje ve volných sériích a ty se neustále rozrůstají, svědčí o tom jeho nejoblíbenější dlouhodobý motiv „Remízek“, kam se řadu let vrací nejčastěji se svou kamerou na formát negativu 20 × 25 cm. Jiný z cyklů nazval „Místa hrdá a pustá”, kde cituje barokního myslitele Bohuslava Balbína. V tomto krajinářském tématu zobrazuje místa, kde na první pohled není nic významného, ale přeci jen mají svou niternou poetiku. 

V poslední době se zabývá také autorskou adjustací svých fotografií, mimo jiné přímým tiskem na dřevěné desky. Pracuje převážně s původní analogovou, ale i digitální fotografií a také pozapomenutou technikou bromoleje, kdy pomocí válečku a olejové tiskařské barvy vznikají originální kusové ušlechtilé tisky. V řadě případů pak jedna fotografie existuje v různých variantách, je zhotovena odlišným způsobem a vzniká tak samostatné dílo. Zůstává otevřen i dalším možným vývojovým cestám a experimentům, některé nalezené motivy, které fotografoval, za pomocí sochařských technik transformoval do trojrozměrné podoby do větších měřítek.

Je také učitelem fotografie na pražské Střední průmyslové škole grafické, tzv. Hellichovce, sám absolvoval Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění - FAMU v Praze, byl členem uskupení Český dřevák (Kulík, Reich, Prokůpek, Beneš, Helbich), skupiny autorů používající dřevěné velkoformátové měchové fotoaparáty.

Trafo Gallery vydala autorovi v r. 2017 katalog Mezi dnem a snem ke stejnojmenné výstavě. 

Dílo

z cyklu Krajiny místa hrdá a pustá

fotografie
2002

Les

bromolej
1996

Kapraď

fotografie
2000

O fyzické duši člověka

fotografie
1999

Pečící papíry

fotografie
2017

Rozhovor

Podobní umělci