Bio

Tomáš Rasl (*1975) vystudoval Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění (FAMU) v Praze (1996–2003; Katedra fotografie, prof. Miroslav Vojtěchovský, prof. Vladimír Kozlík a prof. Robert Silverio). Zabývá se analogovou i digitální fotografií a technikou bromoleje; námětově potom krajinnou tématikou a ateliérovými instalacemi. Je členem uskupení Český dřevák. Rasl pracuje v jakýchsi volných cyklech, sériích, které vznikají v průběhu mnoha let a rozrůstají se vlastně neustále; zůstávají otevřené pro další možné vývojové cesty a experimenty. V řadě případů jedna fotografie existuje v různých variantách, je vyvolávána odlišným způsobem, a vzniká tak vždy naprosto autonomní a samostatné dílo. Zcela zásadním tématem je pro Rasla krajina, kterou chápe a vidí očima poutníka a citlivého pozorovatele. Působí jako pedagog na pražské Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické. Trafo Gallery vydala autorovi v r. 2017 katalog Mezi dnem a snem ke stejnojmenné výstavě.

Dílo

z cyklu Krajiny místa hrdá a pustá

fotografie
2002

Les

bromolej

Kapraď

fotografie
2000

O fyzické duši člověka

fotografie
1999

Pečící papíry

fotografie
2017

Rozhovor

Podobní umělci