×

OSM

88 Kč

Doprovodný katalog ke skupinové výstavě OSM.

Výstava OSM byla postavena na vizuální hře s rozmanitostí uměleckých rukopisů. Propojily jsme v překvapivý celek díla výrazných umělkyň současnosti, které se pohybují každá v jiné výtvarné poloze. Vědomě i nevědomky odkazují jedna k druhé.
Tereza Fišerová, jedna z nejmladších účastnic, coby reprezentantka videoartu, Anna Hulačová v rovině sochy a plastické práce s hmotou, Alžběta Josefy, malířka uhrančivých témat, Alena Kotzmannová jako jediná v kategorii fotografie, kterou přirozeně ruší každou ze svých prací, Pavlína Kvita, na hranici mezi sochou a objektem, Dana Sahánková v roli výsostné kreslířky, Pavla Sceranková, nezařaditelná tvůrkyně kinetických instalací, objektů, videí, a nakonec legendární kreslířka, Jitka Svobodová, pokořující v kresebné rovině klasické vnímání předmětného světa.
Autorky z OSMi se v podobně nečekaných vizuálních souvislostech setkávají poprvé. Výstavu lze číst jako vzkaz v několika rovinách – jako připomenutí Dne žen bez politických a společenských konotací, jako výstava výjimečných umělkyň dneška v nenadálém rozhovoru a nakonec jako ženská výstava, která by bez 8. března už v dnešní době neměla mít opodstatnění.

Kurátorky a autorky textu: Klára Voskovcová, Blanka Čermáková
Produkce výstavy a katalogu: Blanka Čermáková
Grafický design: Helena Šantavá
Fotografie: Hynek Alt, Michal Czandrle, Radek Dětinský, Radek Jandera, Ondřej Polák, archiv autorů
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Tisk: Tiskárna Protisk, České Budějovice
Náklad: 250 ks / pcs
Vydal Spolek Trafačka jako svou 13. publikaci