×

Jakub Hubálek: Černobílé léto

350 Kč

Kniha představující výběr převážně monochromních olejomaleb autora.

Jakub Hubálek na českou výtvarnou scénu vstoupil v roce 2010, kdy diplomoval na pražské Akademii výtvarných umění v Ateliéru kresby. Jeho dílo se pohybuje mezi fotografickou popisností v kontrastu s impulzivními expresivními gesty. Vztah k tomuto médiu je také zásadní pro jeho autorské pojetí obrazu, a právě na tomto vztahu jsou založena všechna podstatná specifika, která činí jeho malířský výraz výjimečným a rozpoznatelným. Orientaci na černobílou tonalitu, k níž se propracoval prostřednictvím zelených monochromů, vyvažuje autor v rámci obrazové konstituce smyslem pro kontrast forem. Na jedné straně popisnost na hranici citované fotografické předlohy, na straně druhé impulzivní expresivní vstupy, které popisnost v její dokonalé iluzivnosti demontují. Napětí mezi oběma výrazovými póly (preciznost vs gesto) vytváří svět proměnlivé, rozporuplné atmosféry, za níž cítíme ambivalentní pohled introverta. Někde spíše kritický, jinde střízlivý, často však podvratně subverzivní či podmanivě melancholický.

Publikace v grafickém provedení Studia Dipozitiv obsahuje retrospektivní výběr z děl Jakuba Hubálka spolu s doprovodným textem kurátora Petra Vaňouse a rozhovorem Tomáše Poláčka s umělcem.

Produkce: Blanka Čermáková
Fotografie: Archiv autora, Collett Prague Munich
Překlad: Phill Jones
Korektury: Terza Hubáčková
Tisk: Quatro Print
Počet výtisků: 300 ks
Počet stran: 200
Vydal Spolek Trafačka jako svou 25. publikaci
ISBN 978-80-907418-7-4