×

Duo Neone: Michal Cimala a Michal Škapa

400 Kč

Stálá dvojice post street-artových autorů představila sérii prací založenou na principu neonu. Ačkoli pro oba autory není neon jako médium ničím novým, oba premiérově představí ucelené série prací, které jsou založeny na specifických vlastnostech tohoto vzácného plynu. Médium neonu a především jeho vlastností jde do kontrastu s oběma autory. Pro intenzivní záři neonu je potřeba ho izolovat. V případě díla Michala Škapy a Michala Cimaly jde o pravý opak. Naturel a energie obou autorů je invazivní a pro mnohé až nakažlivá. Inertní, nenápadný, přesný a jasně definovaný prvek neonů se v tvorbě a rukou této dvojice mění v expresivní nástroj určený publiku, životu a vůbec všem, kdo o to bude stát. Vzniká jakýsi oxymorón. Skoro bychom mohli říct, že slunce bude v Trafo Gallery „vycházet na západě“ a „zapadat na východě“.

Kurátor: Jan Kudrna
Počet stran: 170
Počet obálek: 2 ks
Texty: Jan Kudrna
Produkce: Blanka Čermáková
Grafický design: Jan Matoušek (Magio Works)
Předtisková příprava: Šimon Brzobohatý
Fotografie: Martin Schubert, Tomáš Brabec, František Ortmann, Igor Zacharov, Tomáš Rasl, archiv autorů
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Počet výtisků: 800 ks
Vydal Spolek Trafačka jako svou 27. publikaci
ISBN 978-80-907418-9-8