Bio

Ondřej Basjuk patří mezi autory mladší generace, kteří pracují s rozmanitým a mnohovrstevnatým dědictvím malby s respektem a zároveň bez rozpaků. Z jeho obrazů, ale i kreseb, objektů a instalací jasně vyplývá, že tu nejde o pouhé vnější sebevymezení vůči starším umělcům nebo o prvoplánové útoky na kulturní dědictví. Přitom je ale v jeho práci přítomna strategie zcizování, boření, rozkládání, destrukce a přetváření toho, co nazýváme obrazem. Bezprostřední vstup do problematiky přetváření či dekonstrukce obrazu tkví u Basjuka v posunu těžiště samotného myšlení. To aktivně reaguje na různé druhy manipulací uvnitř i vně umění. Právě reakce na tyto podněty, které nejsou pouze umělecké, se u něj podílejí na proměně malířského tvarosloví a celkového pojetí obrazu.

Podobní umělci