×

téměř Sedm statečných

200 Kč

Katalog ke skupinové výstavě téměř Sedm statečných v šesti variantách obálky.

Vystavující: Václav Buchtelík, Jakub Čuška, Pavel Dušek, Samuel Kollárik, Jiří Marek, Jan Soumar

Kurátor: Jan Kudrna

Když si dnes někdo do názvu propůjčí titul kultovního westernu, myšlenkové automatismy kromě jiného vygenerují také slovo odvaha. Nejpodstatnějším pojítkem tvorby této šestice malířů je odvaha malovat. Umění před určitým časem vstoupilo do nekonečné digitální arény. Do prostoru, který definuje svou (ne)jistotu absencí vlastních hranic. Umělec není a nebude typickým gladiátorem (ačkoli se to může tak v některých případech jevit). Byť čas od času stojí na exponovaném místě s rozličnou energií, vystavený publiku s nejrůznějším očekáváním. Stále však má možnost fyzického exitu bez fatálního trestu a nevratných následků.
Nejde o to, co danou šestici malířů formálně spojuje, zásadní je společná víra ve smyslu své tvorby. Všemi společná, nutkavá potřeba nejen malovat, ale především být malířem. Jejich odvaha malovat zcela zbaven námětových tendencí a angažovaných proudů, jejich odhodlanost a oddanost vlastní cestě. Pokud bychom měli shrnout co je skutečně zásadním společným jmenovatelem této skupiny malířů, jsou to zcela jistě tyto vlastnosti: potřebná, nejen tvůrčí, pokora a nebývalé odhodlání, které lidským způsobem v jednom dávném hovoru shrnul jeden z naší šestice autorů: „Budu malovat, i kdybych na to neměl. Klidně kečupem a hořčicí.“
Výstavu doprovází dvojjazyčná publikace shrnující pohled kurátora Jana Kudrny na vybrané autory a jejich vlastní citace formulující autorský přístup k malbě.

Fotografie: Vojtěch Veškrna
Grafický design: Ondřej Šorm
Produkce: Blanka Čermáková, Dominika Vaňková
Reprodukce: Ondřej Rychnavský
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Počet výtisků: 300 ks
Počet stran: 45
6 variant obálek (můžete si zvolit Vaši preferovanou obálku)
ISBN 978-80-908062-2-1
Vydal Spolek Trafačka jako svou 30. publikaci