×

TA malba

120 Kč

Publikace shrnující pohled kurátora na vybrané autorky a jejich citace formulující autorský přístup k malbě.

Vystavující: Markéta Bábková, Veronika Gabrielová, Karolína Jelínková, Ester Knapová, Markéta Kolářová, Beata Kurucz, Laura Limbourg, Kateřina Ondrušková, Adriana Sarnová, Gabriela Slaninková, Barbora Valášková

Kurátor: Petr Vaňous

Pojem „malba“ je rodu ženského, proto Trafo Gallery zvolila název výstavy nejmladší české malby nedávných absolventek AVU slovy TA malba. Nastiňuje generační výpověď jedenácti začínajících autorek, narozených v 90. letech a nastupujících na uměleckou scénu právě teď. Většina vybraných děl se pohybuje v rozhraní mezi osobním dotýkáním světa, zahrnujícím soukromou, místy intimní sféru života, a mezi hledáním výrazu pro těžko pojmenovatelné emoce, věcné a sociální stavy. Podstatným momentem je tu specificky ženský způsob sensitivity a kritičnosti, který zpřítomňuje oblast osobní zkušenosti na pozadí opakujících se – všedních i nevšedních – rituálů a dramat. Velmi podnětná je výpovědní linie střetu mezi životními předpoklady a skutečnou realitou.

Text: Petr Vaňous
Produkce: Blanka Čermáková
Grafický design: Ondřej Šorm
Písmo: Maison Neue Bold
Fotografie: Vojtěch Veškrna, Ondřej Rychnavský
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Tisk: Tiskárka Helbich, a.s.
Počet výtisků: 250 ks
Vydal Spolek Trafačka jako svou 29. publikaci