×

Robert Šalanda: Nespolehlivý vypravěč

450 Kč

Katalog navazuje na autorovu výstavu Extrémní realismus, která proběhla v Trafo Gallery v období 18. 1. – 24. 2. 2019 pod kurátorskou spoluprací Petra Vaňouse. Publikace Nespolehlivý vypravěč, kterou graficky pojednal Martin Odehnal, obsahuje mimo volného Vaňousova textu, asociativně navazujícího na Šalandovy obrazy, i rozhovor Filipa Šenka s autorem, Šalandovy autorské texty, fotodokumentaci z předchozích výstav a také aktuální fotografie přímo z výstavní instalace.

Texty: Petr Vaňous, Filip Šenk, Robert Šalanda
Produkce: Blanka Čermáková
Grafické řešení: Martin Odehnal
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Fotografové: Tomáš Souček, Tomáš Rasl
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Počet výtisků: 300 ks
Počet stran: 112
Vydal Spolek Trafačka jako svou 18. publikaci
ISBN 978-80-907418-0-5