×

Marek Škubal: Bůh odporných věcí

499 Kč

Bůh odporných věcí – Soubor 65 scratchboardových skalpelem rytých kreseb je vyvrcholením jeho doktorandského působení na AVU v ateliéru Jiřího Petrboka. Šedesát pět různých podob jediného jsoucna, symbolického Boha, který je schopen absorbovat polarity a sjednocovat je. Otázky zla a dobra, krásy a ošklivosti zde již nerozhodují. Bůh není bytostí, spojuje protiklady a přetváří je v jinou jednotu. Rodí se ze tmy, kterou stále požírá a roste z ní. Tma je jeho podstatou, nedílnou součástí i stavbou těla. Cyklus vycházející z geneze předchozí autorovy tvorby a zkušenosti s východní filozofií, má spirituální charakter jak ve svém obsahu, tak v procesu svého vzniku. Nezpůsobuje rozklad, ale věčný růst.

Texty: Eva Bendová, Marek Škubal, Otto M. Urban
Produkce: Blanka Čermáková
Grafický design: Jiří Karásek (studio Marvil)
Digitalizace a tisková příprava reprodukcí: Radek Typovský (studio Marvil)
Překlad: Phil Jones
Korektury: Tereza Hubáčková
Tisk: Tiskárna Helbich, a. s.
Počet výtisků: 500 ks / pcs
Vydal Spolek Trafačka v roce 2018 jako svou 14. publikace
ISNB: 978-80-906811-6-3