×

Jakub Roztočil: What´s the Frequency?

450 Kč

Doprovodný katalog k výstavě What's the Frequency v Trafo Gallery.

Dílo Jakuba Roztočila (* 1979) lze stručně charakterizovat pomocí klíčových slov zvuk – hmota – harmonie. Vzhledem k tomu, že je především procesním tvůrcem, byla by tato triáda s dalšími proměnnými použitelná i dialekticky. Zvuk v různých podobách, jako jsou tónové smyčky, je pro něj impulsem a výchozím bodem. Materiál je zastoupen barvou, podložkou, sochařským materiálem a strojem. Výsledkem výzkumu by pak měla být harmonie, pro kterou je zásadní princip náhody a omylu vstupující do inscenovaného procesu. Napodobuje podmínky, které jsou spojeny s vesmírným řádem v intelektu.

Kurátor Adam Hnojil
Texty: Adam Hnojil, Barbora Kundračíková, Jakub Roztočil
Produkce: Blanka Čermáková
Grafický design: Oula
Foto: Jakub Roztočil, Kristýna Rezniková, Michal Czanderle
Překlad: Phil Jones
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Náklad: 350 ks
Počet stran: 82
Rok: 2021
Vydal Spolek Trafačka jako svou 28. publikaci