×

FIRMA: Modrý Mauricius

500 Kč

Skupina FIRMA – Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Matěj Olmer, Pasta Oner, Michal Škapa, Karel Štědrý – byla založena 12. 12. 2019 nedaleko pražské Stromovky v restauraci Lokál z potřeby jejích členů revidovat romantizující představy o charakteru a rolích současného vizuálního autora za účelem znovuvynalezení umělcovy kredibilní a důstojné výchozí pozice. V ustavujícím manifestu skupiny se píše: „V soukolí akcelerujícího kapitalismu nezbylo umělci příliš mnoho prostoru pro to humanizovat skrze svou tvorbu společenský řád a kultivovat společenskou dynamiku stimulací výchovy, vzdělání a péče.“ Prototypem východiska se umělcům má stát „vzájemná prosperita“, a to jak mezi autory a tržně-institucionálními mechanismy, tak i mezi umělci navzájem. Individuálně zavedení autoři pak vzájemnou konkurenci nahrazují modely spolupráce, kolektivním rozhodováním a elementy korporátní kultury. Současně prostřednictvím implementace marketingového myšlení a podnikatelského ducha cílí na vytvoření neopakovatelné, raritní umělecké jednotky, která se vymyká tradičním pojetím uměleckých skupin. V této kolaborativní perspektivě pak osnují i celý scénář svého Modrého Mauricia.

Galerie Mánes
25 | 10 — 9 | 11 2023
Kurátor: Pavel Kubesa
Produkce: Oldřich Pátek
Grafický design: Patrik Svoboda
Instalace: Matěj Landa & Co.
Fotografie: Ondřej Polák, Martin Schubert, Petr Skalský, Martin Polák, Alžběta Jungrová
Tisk: Tiskárna Helbich, a. s.
Vydal: Spolek FIRMA.WTF © 2023, Praha
© Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Matěj Olmer, Pasta Oner, Michal Škapa, Karel Štědrý
ISBN 978-80-908562-1-9