×

FIRMA

1000 Kč

Originální publikace s podpisy autorů na obálce: Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Matěj Olmer, Pasta Oner, Michal Škapa, Karel Štědrý.

Skupina – FIRMA – je jak jejím manifestem, tak i zároveň jejím programem. FIRMA není ztělesněním samoúčelné ideje „komercionalizace uměleckého prostředí“, ale v jejím jádru spočívá poznání, že pozice umělce je v dnešním kontextu 20. let 21. století silně relativizována… Je nutné pochopit, na čem je současná společnost ochotna se alespoň v základní rovině ne/dohodnout.

FIRMA je přesvědčena, že možným konsensuálním bodem v jednání mezi umělcem a (nejen tržními) mechanismy současného globálního Světa je vzájemná prosperita a sdílená vize nadějné budoucnosti…

Kvalita a profesionalita výstupu zárukou, jednaní s nejtvrdší konkurencí zábavou, kladení nejvyšších cílů podmínkou, konfrontace bez respektu vzpomínkou.“