×

Andrea Lédlová & Jakub Tytykalo: Metafyzické večerníčky

169 Kč

Doprovodný katalog k výstavě Metafyzické večerníčky umělců Andrei Lédlové a Jakuba Tytykalo.

Pro práci Andrey Lédlové i Jakuba Tytykala je charakteristický rys umanutého hledání výrazu, který má své východisko ve skepsi. Nikoliv však ve skepsi melancholické, tj. pasivní, nýbrž ve skepsi ironické, tj. aktivní a tvůrčí. Oba nedávné absolventy pražské AVU spojuje jak smysl pro určitou až dětskou hravost, ovšem s prvky korigující ironické potměšilosti, tak jakýsi vnitřní neklid, kterým je jejich tvorba od začátku poháněna vpřed. Zatímco „neklid“ formuje výběr témat, často obskurních, výsměšných, polemických, hravost přispívá k nalézání neobvyklých forem, o které si polemika, komentář či revolta samy říkají.
Oba umělci svou prací vytvářejí a ustalují specifický okruh narace zaměřené na motiv generačního „převyprávění“. Východiska mohou být různá (např. konkrétní umělecké dílo minulosti, konkrétní zážitek, rodinná legenda, mytické zvíře, noční můra, filmový hrdina, literární postava ad.). Tato východiska jsou pak radikálně přetvářena zásahy do jejich „genetických struktur“: odtud defragmentační a dekonstrukční tendence v obrazech Jakuba Tytykala a materiálové přesmyčky emancipující „hrdiny“ od jejich determinovaných rolí (zrod materializovaného pseudohrdinství) v kresbách, sochách a šitých objektech Andrey Lédlové.

Kurátor a texty / Curator and texts Petr Vaňous
Produkce výstavy a katalogu / Exhibition and Catalogue Production Blanka Čermáková
Grafický design / Graphic design Jana Vahalíková
Fotografové / Photographers archiv autorů / authors´archive
Překlad / Translation Douglas Arellanes
Korektury / Text proofs Tereza Hubáčková
Tisk / Print HRG Litomyšl
Počet výtisků / Print run 250 pcs / ks
Vydal Spolek Trafačka jako svou 16. publikaci / Published by Spolek Trafačka as book no. 16.
ISBN 978-80-906811-8-7

Vydáno k výstavě, která proběhla v Trafo Gallery v termínu 21. září – 25. října 2018 / September 21 – October 25, 2018