0

Žádné produkty v košíku.

Zdeněk Trs: Popelavý svit / Earthshine

24. 10. 2019 - 24. 11. 2019

Vystavující: Zdeněk Trs

Kurátor: Barbora Kundračíková


Tisková zpráva (.doc)

Press release (.doc)


Obrazy malíře Zdeňka Trse tentokrát soustředí svou pozornost na abstraktum všech abstrakt – kosmos. Opírá se přitom o přísnou geometrickou konstrukci, reprezentující základní matematické a fyzikální poměry mezi jednotlivými entitami. Bez této opory by se jednalo o neřešitelný problém, pouhou nahodilou spleť vztahů a proměnných, chaos exprese a sebeprojekce. Takto také kosmos dostává svému jménu – je ve své celistvosti krásným, zůstává však přitom všem bytostně lidským. Je to nakonec obraz, malba, s čím máme co do činění, nejvyšší projev lidské kreativity – a zároveň doklad její křehkosti.

Na vernisáži 24. října v 19.00 pokřtíme i stejnojmenný dvojjazyčný katalog. Autory textů jsou Kenneth G. Hay, Barbora Kundračíková,
Miroslav Petříček. Grafické řešení je dílem Pavla Tichoně.

Výstava potrvá do 24. 11. 2019.