0

Žádné produkty v košíku.

To, co zbylo / To, co zostało

24. 4. 2014 - 4. 5. 2014

Vystavující:

Kurátor:


Výstava To, co zbylo představuje společný polsko-český projekt, ve kterém se prezentují asistenti dvou vysokých uměleckých škol – Akademie výtvarných umění ve Vratislavi a Praze. Projekt byl iniciován polskou stranou, která také navrhla hrabalovské téma. Jedná se o 4. ročník cyklu výstav pod společným mottem Hallo Wroclaw 2016, který souvisí se statusem Vratislavi – Evropského města kultury 2016. Je také první společnou výstavou mladé generace vizuálních umělců z obou měst.

Vystavující:
Dagmara Bielecka, Michala Cimala, Roman Franta, Karolina Freino, Magda Grzybowska, Łukasz Huculak, Pavel Humhal, Rastislav Jacko, Jakub Jernajczyk, Jana Kapelová, Anna Kołodziejczyk, Igor Korpaczewski, Mariusz Kosiba, Jiří Kovanda, Karina Marusińska, Vojtěch Míča, Marcin Mierzicki, Tomasz Niedziółka, Milan Perič, Marlena Promna, Wojtek Pukocz, Bożena Sacharczuk, Michał Sikorski, Jiří Skála, Dalibor Smutný, Artur Skowroński, Karolina Szymanowska, Daniela Tagowska, Šárka Trčková, Maja Wolińska

Kurátoři: Magda Grzybowska, Karolina Szymanowska, Petr Vaňous

Výstava To, co zbylo, je inspirována stejnojmennou povídkou Bohumila Hrabala z počátku 90. let. Textová koláž zachycuje dobu rychlé transformace společnosti po pádu totality. Civilizační změna vnímání času je tu přímo „založena“ v textu (Hrabal zde parafrázuje např. Rolanda Barthese). Kaleidoskop různě promíchaných vysokých a nízkých témat v malém formátu povídky odpovídá masmediální tříšti rozkládající pocit jednoty při vnímání reality. Referuje o vstupu kultury do rozšířeného pole komunikace, o ztrátách a nálezech této nové situace pro umění, které dlouho přežívalo v izolaci.
Výstava se koná souběžně na dvou místech v Praze – v Polském institutu a v Trafačce. Trafačka se nachází na hranici pražských čtvrtí Libně a Vysočan, míst, kde žil a působil Bohumil Hrabal s okruhem svých přátel. Tento teritoriální kontext a autenticita prostředí ve vztahu k českému spisovateli jsou zohledněny i v některých pracích na výstavě.

Pražskou Akademii výtvarných umění zastupuje dvanáct autorů několika generací – Michal Cimala, Roman Franta, Pavel Humhal, Rastislav Jacko, Jana Kapelová, Igor Korpaczewski, Jiří Kovanda, Vojtěch Míča, Milan Perič, Jiří Skála, Dalibor Smutný, Šárka Trčková a jako kurátor Petr Vaňous.

Autoři reagují na téma různě. Od akcí sociální povahy zaznamenaných ve struktuře časových médií či v prezentační instalaci (Humhal, Cimala), přes výzkum společenského dění ve volné návaznosti na téma zbytků, odpadů a recyklace, a to jak faktické (Kapelová), tak slovní či vzpomínkové (Skála), až po akce soukromé, intimní, neokázalé (Kovanda). Od závěsného obrazu, který rezonuje s hrabalovskými obsahy (Perič, Franta, Korpaczewski, Smutný), přes poetizované objekty recyklační povahy (Trčková), až k objektům intervenčním (Míča) a reduktivním (Jacko).

K výstavě je připravován katalog, ve kterém budou vedle vystavených děl a informací o autorech, dokumentovány také instalace projektu v obou institucích.

Výstava vznikla za podpory města Vratislav, obou Akademií, Polského institutu v Praze a Trafačky.