0

Žádné produkty v košíku.

T 9-2-7: Jednota v rozmanitosti

17. 11. 2021 - 31. 12. 2021

Vystavující: Jan Kaláb aka POINT, Epos 257, H3T Architekti, Jakub Hubálek, Jakub Janovský, Martin Krajc, Jakub Matuška aka MASKER, Matěj Olmer, Ira Svobodová, Robert Šalanda, Pavel Šebek, Michal Škapa, Zeb One, X-Dog, Jakub Nepraš, Michael Rittstein, Anna Neborová, Linda Čihařová, Václav Girsa, Linda Mikolášková, Michal Pustějovský, Tomáš Rasl, Jakub Roztočil, Martin Salajka, Pavel Tichoň, Zdeněk Trs, Dan Vlček, Michal Cimala, Aleš Brázdil, Martina Chloupa, Matěj Hájek, Blanka Jakubčíková, Josefína Jonášová, Martin Káňa, Andrea Lédlová-Baštýřová, Jan Padyšák, Stanley Povoda, Magdaléna Roztočilová, Tomáš Skála, Viktor Valášek, Vojtěch Adamec, Anežka Hošková, Matyáš Chochola, Alžběta Jungrová, Lenka Klodová, Dana Sahánková, Marek Škubal, Marek Ther, Jakub Tytykalo, Jan Vlček, Jan Vytiska

Kurátor: Petr Vaňous


Tisková zpráva (.doc)
Press release (.doc)


Skupinová výstava 51 umělců k připomenutí 15 let od založení uměleckého uskupení Trafačka vychází z principu tří vlivových skupin, které vědomě či podvědomě vznikaly v časovém horizontu existence Trafačky v bývalé vysočanské trafostanici. Ústřední umělci výstavy a zakládající členové spolku Trafačka Jan Kaláb, Michal Cimala a Jakub Nepraš kolem sebe vytvářeli podhoubí umělců, se kterými Trafo Gallery úzce spolupracovala a pracuje dodnes.
Výstava s charitativním přesahem bude zahájena na státní svátek ve středu 17. listopadu 2021 od 19:00, kdy bude pokřtěna i souborná publikace shrnující všechny vystavující, a doprovázená texty Petra Vaňouse, Noemi Smolik, Magdy Danysz a Blanky Čermákové a rozhovorem se zakládajícími členy Trafačky. Více informací na www.trafogallery.cz.

Komunitní iniciativa nazvaná na začátku Trafačka, měla tvrdé provozní a tvůrčí jádro (Jan Kaláb, Jakub Nepraš, Blanka Čermáková, Michal Cimala) a mnoho blízkých a vzdálenějších satelitů. Byla to dočasná malá galaxie s prostupnými hranicemi, které neustále hrozilo pohlcení černou dírou, což se nakonec také stalo.
Projekt Trafačka/ Trafo Gallery je ojedinělým kontinuálně doložitelným transformačním modelem, který ve svém pohybu postupně mění strukturu, tj. rub i líc své podstaty. Na této základní tezi je postavena také koncepce výstavního projektu. Jejím záměrem je především prezentovat samotný proces proměny, který v sobě obsahuje jak obecnou sumarizující rovinu společenské transformace se všemi svými klíčovými atributy, tak také celý systém drobného transformačního pohybu, který je vložen do samotných výtvarných děl. Od nehmotného gesta k artefaktu. Od výstavy jako „kolektivního díla“ ke kurátorské režii. Od komunitní iniciativy ke komunitně fungujícímu družstvu, které na sebe bere plnou zodpovědnost, se kterou se vkliňuje mezi profesionální pražské a středoevropské galerie.
Prezentována budou díla autorů na základě prostupných množin. Jádro tvoří tři autoři spojení s původní myšlenkou Trafačky a s jejím založením – Jan Kaláb, Jakub Nepraš a Michal Cimala. Od nich se rozvíjejí živelně utvářené osy, na něž se navazují, na dlouho i na krátko, další autoři pracující s různou intenzitou v různých médiích. (Samostatnou skupinu potom tvoří autoři na samém nejvzdálenějším okraji „satelitního oběhu“ nebo ti, kteří byli přizvání k epizodní spolupráci na základě příbuznosti myšlení, práce a tvorby či vzájemných sympatií). Část z nich tvoří tematické nebo mediální podmnožiny, zatímco část množin tvoří naopak autonomní neprostupné světy, některé velmi specifické – solitérní či uzavřené. Tento piagetovský systém „grup“, tj. polo-prostupných celků, se odráží i v transformačním pojetí samotné výstavní instalace. Z ní by mělo být patrné, že je tu veřejnosti předkládán ojedinělý „kulturní fenomén“, který vykazuje zákonitou vnitřní rozpornost – na jedné straně vzájemné prosíťování, na straně druhé proměnlivost a dočasnost tohoto provázání na různých úrovních a v různých vrstvách.
Je to jednoduše JEDNOTA V ROZMANITOSTI, co vytváří neopakovatelný profil staré i nové Trafačky, jednota v rozmanitosti, kterou kdesi v druhém plánu neustále prochází prvotní zakladatelská energie vložená do kdysi startujícího projektu, který původně neměl přežít víc, nežli pár let.

Výstavu doprovází dvojjazyčná publikace s úvodním slovem Blanky Čermákové, Petra Vaňouse, medailony ústředních umělců od Noemi Smolik, Petra Vaňouse a Magdy Danysz, medailonky všech vystavujících umělců a rozhovor se zakládajícími členy Spolku Trafačky Michalem Cimalou, Jakubem Neprašem, Janem Kalábem a Blankou Čermákovou. Autorem grafického zpracování publikace a vizuálu výstavy je Jiří Mocek.
Vybraná díla výstavy budou sloužit na podporu Nízkoprahového denního centra Naděje U Bulhara, které se stará o handicapované, žijící na ulici a seniory s potřebou zvýšené péče. Spolupráce Trafo Gallery s Nadějí je již tři roky trvající koncept, který plánujeme nadále rozvíjet.

Doprovodný program: 4. 12. projekce filmu Saši Dlouhého Trafačka: Chrám svobody.

Děkujeme partnerům výstavy: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Canadian Medical, Art District 7, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Radio Color, Radio 1, Kdykde.cz a Wine4You.