0

Žádné produkty v košíku.

Nižší napětí – Jan Chlup, Pavel Příkaský, Vladimíra Večeřová, David Helán

4. 3. 2014 - 23. 3. 2014

Vystavující:

Kurátor:


Přenos energie při vysokém napětí je efektivnější než při nízkém napětí. Nízkého napětí je však třeba pro napájení určitých zařízení. Napětí je možné zvýšit či snížit pomocí transformátoru.
_
napětí, -í s. 1. vzrušení, kterým je doprovázeno napjaté očekávání: naslouchat něčemu s n-m; čekat s n-m na výsledek zkoušky; est. n. (mezi složkami) uměleckého díla základ jeho est. působivosti spočívající ve vztahu jeho jednotlivých složek 2. úsilí, vypětí: ohromné n. sil; nervové n.; fyz. mechanické n. síla působící na jednotku plochy; vnitřní n. vnitřní pnutí (tech.); povrchové n. kapaliny; n. plynu, páry tlak; n. materiálu, lana, nosníku (tech.); elektr. elektrické n. rozdíl elektrických potenciálů; malé, nízké, vysoké n. 3. stav hrozícího střetnutí; rozpor(y), rozepře: n. mezi dělníky a kapitalistickými podnikateli; n. mezi spolupracovníky; zmírňování mezinárodního n.
_

Výstava je koncipovaná tak, aby zvýraznila určité společné momenty naší práce. Jde o ne zcela jasné sdělení. O věci, které balancují na hraně schopnosti předat informaci, která je v nich zakódována, dál. To vyjadřuje i formální utlumenost. Nižší napětí je náš vlastní termín vyjadřující způsob, kterým chceme vytvářet vztah mezi divákem a instalací.

www.facebook.com/events/1395871480680595/