0

Žádné produkty v košíku.

Leo Stroka: Unencryptic state

1. 8. 2013 - 25. 8. 2013

Vystavující:

Kurátor:


Leonardo Stroka se narodil v brazilském São Paulu roku 1988. Pracuje s fyzickým zobrazováním dat, vytváří sochy a instalace. V současnosti působí na letní rezidenci ve Studiu Trafo.

Jeho práce představené na pražské výstavě zobrazují experimenty zasahující do procesu vzniku. Kreativní vývoj téměř neumožňuje plánovat předem, naštěstí ale ne zcela úplně. A co víc, při vytváření soch je to záměr, který hraje hlavní roli a zároveň filtruje varianty řešení.

Vznikla tak dvojjaká díla: tvary, které jsou organicky estetické a souběžně ve své podstatě neživé. Smyslem těchto vystavených děl je zamyšlení nad dialogem mezi procesem manipulace tvaru, organického i neorganického, ve smyslu zobrazení co je přírodní/funkční a co je tvárné/nestálé, stejně jako jednotlivé díly výstavených prací.

www.leostroka.com
wwww.facebook.com/events/145662975632791

Leonardo Stroka, born in São Paulo, Brazil in 1988. Lives and works in São Paulo. He works with physical representation of data, sculpture and installations.

The objective of the works in this exhibition is to show experimentation through interventions in the process. The creative process admits the inefficiency of planning in advance, yet does not discard it. Furthermore, it is intentionality in sculpting the piece that acts as a contention tool filtering excessive possibilities. These are sculptures of intention.
A dichotomy is originated: forms that are aesthetically organic yet completely inorganic in essence.

The intent of the pieces is to propose dialogue between the process of manipulating form, both organic and inorganic, in order to reflect upon what is natural/functional and that which is malleable/volatile, as are the elements in the exhibition pieces.

leo