0

Žádné produkty v košíku.

Anthropocene – Robert Houzar

22. 5. 2013 - 16. 6. 2013

Vystavující:

Kurátor:


Romantika nové přírody, vrstvící se vizuální sedimenty, výměšky lidské kreativity zahušťující prostor, plochy betonu, kovu, skla a plastů překrývající jedna druhou, bující porosty lamp veřejného osvětlení, bobtnající hrozny dopravního značení, jemné sítě trolejí a drátů elektrického vedení prorůstající svět, erupce fragmentů pečlivě designovaných kapot automobilů, barevná změť přepravních kontejnerů napěchovaných předměty lidské touhy, které plodí další mutace sebe sama, všepokrývající jemný film městského prachu, rytmus smrkových monokultur, rozpínající se oblaka nových zvuků …

Anthropocene, výstava manipulované fotografie, zvuková instalace.

Vernisáž proběhne 22. 5. 2013 v 19.00, vystoupí Chlupy (site-specific pop) a DJ Mr. Ultrafino

The romance of new Nature; cascading layers of visual sediments; space-thickening secretions of human creativity; layers of concrete, metal, glass and plastic overlapping each other; rampant forest of street lighting; swelling clusters of traffic signage; fine webs of trolley wires and power lines interwoven through the world; eruption of fragments of carefully-designed car hoods; colourful jumble of shipping containers packed with objects of human desire which beget further mutations of themselves; ubiquitous fine overlay of urban dust; rhythm of spruce monocultures; expanding clouds of new sounds …
The Anthropocene, an exhibition of manipulated photography, a sound installation.

Vernissage – 22nd May 2013 at 19.00, performance by Chlupy (site-specific pop) and DJ Mr. Ultrafino

roberthouzar.com
facebook.com/chlupychlupychlupy
ultrafino.net
facebook.com/events/540182219356553

hr.fb-event
hrPOSTER.indd