0

Žádné produkty v košíku.

6 x 60: Orbis Pictus

6. 2. 2014 - 26. 2. 2014

Vystavující:

Kurátor:


Kurátorka: Rea Michalová

14020626_OrbisPictus

Latinské sousloví Orbis pictus, užité v názvu výstavy, pro mě znamená určitou deformaci vnímání zprostředkovanou výtvarným uměním. Samozřejmě existují případy, kdy tomu tak není, ale při ideálních podmínkách by měla tato definice platit. Berme tedy svět za naše zorné pole – čím budou umělecká díla kvalitnější, tím zajímavější a bohatší se nám bude pohled skrze ně jevit.
Šedesáti stupňová výseč našeho zorného pole je šestinou celku. Tento celek se snažíme složit z šesti rozdílných názorů na realitu, z vysoce individualizovaných uměleckých přístupů. Spojujícím prvkem je spíše obdobný způsob myšlení, než výtvarný výraz či jednotné téma. Prezentovaní autoři, kteří patří k předním osobnostem současné umělecké scény, aktualizují v různých polohách tradici klasického malířství. Odstíny realistických tendencí, přes stylizovanou kresbu, až ke konceptuálnímu užití malby navozují pocit fascinujícího kaleidoskopu, který svědčí o komplexnosti předkládaných sdělení. „Squatové“ prostředí Trafačky ovlivnilo můj kurátorský výběr děl, a tak může výstava „Orbis pictus 6 x 60°“ vyznívat v nebývale otevřeném stylu, v němž se syrovost mísí s nečekanou jemností.
Rea Michalová

Umělci:
MgA. Jonáš Czesaný (1972)
1991-1999 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér prof. F. Hodonského, Ateliér prof. V. Kokolii)

MgA. Zbyněk Havlín (1976)
1998-2004 Akademie výtvarných umění v Praze (1998 – 2000 Ateliér grafiky prof. J. Lindovského, 2000 – 2004 Ateliér Intermediální tvorby prof. M. Knížáka)

MgA. Karel Jerie (1977)
1999-2005 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství prof. A. Střížka, Ateliér prof. M. Rittsteina)

MgA. Dušan Mravec (1980)
2002-2008 Akademie výtvarných umění v Praze (2002-2003 Ateliér Intermediální tvorby prof. M. Knížáka; 2003-2007 Ateliér klasických malířských technik prof. Z. Berana, 2007-2008 Škola konceptuální tvorby M. Šejna)

MgA. David Saudek (1966)
1991-1997 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér sochařství a instalace prof. Stanislava Kolíbala, Ateliér nových médií prof. Michaela Bielického)

Ak. mal. Jaroslav Valečka (1972)
1991-1998 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství prof. J. Sopka)