0

Žádné produkty v košíku.

Marek Škubal: Bůh odporných věcí / God of Repulsive Things

499,00 

Popis

Bůh odporných věcí – Soubor 65 scratchboardových skalpelem rytých kreseb je vyvrcholením jeho doktorandského působení na AVU v ateliéru Jiřího Petrboka. Šedesát pět různých podob jediného jsoucna, symbolického Boha, který je schopen absorbovat polarity a sjednocovat je. Otázky zla a dobra, krásy a ošklivosti zde již nerozhodují. Bůh není bytostí, spojuje protiklady a přetváří je v jinou jednotu. Rodí se ze tmy, kterou stále požírá a roste z ní. Tma je jeho podstatou, nedílnou součástí i stavbou těla. Cyklus vycházející z geneze předchozí autorovy tvorby a zkušenosti s východní filozofií, má spirituální charakter jak ve svém obsahu, tak v procesu svého vzniku. Nezpůsobuje rozklad, ale věčný růst.

Texty / Texts: Eva Bendová, Marek Škubal, Otto M. Urban
Produkce / Production: Blanka Čermáková
Grafický design / Graphic design: Jiří Karásek (studio Marvil)
Digitalizace a tisková příprava reprodukcí / Digitalisation of reproductions and preparation for printing: Radek Typovský (studio Marvil)
Překlad / Translation: Phil Jones
Korektury / Proofreading: Tereza Hubáčková
Tisk / Print: Tiskárna Helbich, a. s.
Počet výtisků / Print run: 500 ks / pcs
Vydal Spolek Trafačka v roce 2018 jako svou 14. publikace / Published by Spolek Trafačka as book no. 14.
ISNB: 978-80-906811-6-3