0

Žádné produkty v košíku.

Jakub Roztočil: What´s the Frequency?

450,00 

Popis

Tvorbu Jakuba Roztočila (*1979) lze stručně charakterizovat za použití klíčových slov zvuk – hmota – harmonie. Vzhledem k tomu, že je především procesuálním tvůrcem, byla by tato triáda s dalšími proměnnými, aplikovatelná i dialekticky. Zvuk v různých podobách např. tónových smyček je pro něj popudem a východiskem. Hmota je zastoupena barvou, podložkou, sochařským materiálem a strojem. Výsledkem zkoumání by následně měla být harmonie, pro níž je podstatný princip náhody a chyby vstupující do inscenovaného procesu. Napodobuje podmínky, které jsou v intelektu spojeny s vesmírným řádem.

Texty / Texts Adam Hnojil, Barbora Kundračíková
Produkce / Production Blanka Čermáková
Grafický design / Graphic design Oula
Fotografie / Photos Jakub Roztočil, Kristýna Rezniková
Překlad / Translation Phil Jones
Tisk / Print Tiskárna Helbich, s. r. o.
Počet výtisků / Print run 350 pcs / ks
Počet stran / Number of pages 82
Vydal Spolek Trafačka jako svou 28. publikaci / Published by Spolek Trafačka as book no. 28