Připravujeme

13. 7. – 13. 8. 2017
Polish Urban Art

Vystavující: Mariusz Waras (M-City), Nawer, Bezt (Etam Cru), Sainer (Team Cruz), Sepe, Czarnobyl, Tone, Chazme, Kamil Kuzko, Zbiok, Finer, Monstfur,

kurátor Czezary Hunkiewicz

Ve spolupráci s Brain Damage Gallery z polské Lublaně připravujeme přehlídku aktuální polské graffiti scény.