0

Žádné produkty v košíku.

Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je Spolek Trafačka, Františka Křížka 6, Praha 7, 170 00, Česká republika, IČ: 28555627, DIČ: CZ28555627

 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. V případě objednávky s platbou na fakturu si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji objednávku předem. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka potvrzená prodávajícím.
 2. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami Spolku Trafačka / Trafo Gallery, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 3. Pokud nakupující neodebere zboží objednané k osobnímu odběru na prodejně do 14 dnů, vyhrazuje si prodejce právo danou objednávku zrušit.
 4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).
 3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
  • nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
  • Trafo Gallery
   Pražská tržnice, Hala 14
   Bubenské nábřeží 306/13
   170 00, Praha 7
   Česká republika

  Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 Kontakt: trafogallery@trafogallery.cz

 4. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků Spolku Trafačka, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 5. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

Reklamační řád

Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:

Trafo Gallery, Pražská tržnice, Hala 14, Bubenské nábřeží 306/13, 170 00, Praha 7, Česká republika

Podání reklamace

E-mailem: trafogallery@trafogallery.cz, do předmětu zprávy uveďte slovo “reklamace”.
Telefonicky: +420 739 517 758

Pro reklamaci uveďte důvod reklamace (popis závady)

Reklamované zboží zašlete prodejci po předchozí telefonické, nebo e-mailové dohodě v původním obalu včetně dokladu vystaveného prodejcem. Je nutné zřetelně označit vadu. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato.

Reklamované zboží zasílejte na adresu Trafo Gallery, Pražská tržnice, Hala 14, Bubenské nábřeží 306/13, 170 00, Praha 7, Česká republika. Na zásilku uveďte “reklamace e-shop”.

Vyřízení reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající.

V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni náklady spojené s posouzením reklamace kupujícímu zpětně přeúčtovat.

Reklamace se nevztahují k námitkám na obsah knih.