0

Žádné produkty v košíku.

Změna

Změna

Změna je obecné označení pro pozorovatelný, měřitelný nebo kvantifi kovatelný rozdíl ve stavu nebo vlastnosti nějaké entity v určité vztažné soustavě.”

„Termín je velice obecný, neboť neustálé změny jsou vlastností všech přírodních dějů a procesů v celém známém vesmíru (Panta rhei=Vše plyne). Změny jsou obvykle chápány jako projev vývoje nám známého vesmíru. Pokud lze nějakou změnu měřitelně zobecnit a reálně kvantifi kovat, jedná se buďto o přírůstek nebo úbytek. V tomto smyslu chápeme i změny času, u kterého známe prozatím pouze přírůstek, neboť čas plyne jednosměrně a jeho měřitelný či pozorovatelný přírůstek je podle teorie relativity v dané vztažné soustavě také relativní. Ostatní změny jsou v našem reálném světě vždy podmíněny neustálou změnou času, vztažnou soustavou je zde měnící se čas. Veškeré změny, tak jak je chápeme v běžném slova smyslu, tedy fakticky probíhají v reálném a neustále měnícím se čase, jedná se tedy o projev dynamiky vývoje vesmíru.” *http://cs.wikipedia.org


Jedenáct mladých fotografů prezentujících své práce na této výstavě se seznámilo v ateliéru fotografie vedeném MgA. Lucií Mlynářovou na grafické škole v Hellichově ulici. Jejich tvorba je navzájem velice různorodá a individuální, protože každý přistupuje k fotografii z jiného prostředí – s jinými životními zkušenostmi, s jiným vzděláním a s jiným porozuměním světu. Volná tvorba těchto autorů je rozmanitá a tak se při srovnávání jejich prací vedle sebe objevují odlišné projevy: fotografické koláže ovlivněné street-artem, dokumentární fotografie skateboardského života, pohled do zákulisí „queer“ komunit, krajinářské scenerie navazující na českou meziválečnou fotografickou tvrobu, fotografie chápané jako geometrické kompozice s jasně daným řádem, poetické fotografické „obrazy“ evokující malířskou tvorbu, „banální“ fotografie zachycující nepovšimnuté události a drobnosti, meditativní usebrané obrazy okolního světa, fotografie naznačující pozorování vlastního těla, stylizované a pečlivě aranžované fotografie, ale také „šmírácká“ tvorba na způsob Miroslava Tichého…

S touto rozmanitostí projevů souvisí rozmanitost používaných technik. Digitální fotografie umožňující následnou manipulaci obrazu v počítači je současným trendem a někteří z vystavujících autorů ji využívají. Nejčastější je však u těchto autorů způsob práce kombinující výhody analogové a digitální fotografie – tedy použití techniky, při níž je obraz, vytvořený na filmu fotochemickou cestou, převeden pomocí skenování do digitálních dat. Objevují se zde však i fotografie vytvářené kompletně klasickou cestou – snímky exponované ve velkormátových přístrojích a přenášené na papír ve fotokomoře.

Co tyto autory spojuje, je víra v existenci vizuálního jazyka, který je pro fotografii vlastní a který je schopen tlumočit životní pocity a náhledy na tento svět. Vystavující autoři odmítají povrchní rozdělování umění na „konceptuální“, které má být zaměřeno především na formulaci autorových myšlenek, a na „vizuální“, které je chápáno v protikladu ke konceptu jako čistě formální, soustředující se především na svou vlastní podobu. Výsledkem takového „škatulkování“ jsou umělecká díla, která buď jsou pouhými dekoracemi na zeď, nebo zcela rezignovala na svou výtvarnou podobu a k jejich pochopení se člověk musí prokousat stohy papíru, aby došel k závěru, že nic z toho co čte v autorových slovech, nečte v podobě samotného díla. Autoři vystavující na této výstavě se domnívají, že formu a obsah ve fotografii nelze rozdělit. Věří ve vizuální jazyk, který je s formulací myšlenek neodvratně spjat.

Pojem „změna“ se stal inspirací pro tuto výstavu především proto, že je to termín, jehož definice je značně široká. Proces „změny“ se týká každé skutečnosti v nám známém světě. Žijeme v čase: změna, jako projev plynutí času, je bytostně spjata s naším životem. Interpetace pojmu „změna“ tak nabízí dostatečně široký prostor pro různorodou tvorbu autorů, kteří se zde rozhodli společně představit svá díla.


ZMĚNA

25. 2. – 4. 3. 2012 | Út – Ne 15.00 – 19.00

Trafo Gallery, Kurta Konráda 1, Praha 9

Vernisáž výstavy proběhne 24. 2. 2012 od 19.00.

Vystavující umělci: Kateřina Dvořáková, Marek Dusil, Jiří Felcman, Jakub Hrab, Ksenia Korovina, Eliška Koryntová, Adam Lukas, Veronika Nastoupilová, Hanka Novotná, Nikolas Tušl, Jan Vosýnek

Kurátoři: Jiří Felcman / Jakub Hrab
Grafická prezentace: Jiří Felcman
Doprovodný text: Eliška Koryntová

ZMĚNA pozvánka (2MB . .pdf)

Změna