0

Žádné produkty v košíku.

Nižší napětí – Jan Chlup, Pvel Příkaský, Vladimíra Večeřová, David Helán

Přenos energie při vysokém napětí je efektivnější než při nízkém napětí. Nízkého napětí je však třeba pro napájení určitých zařízení. Napětí je možné zvýšit či snížit pomocí transformátoru.
_
napětí, -í s. 1. vzrušení, kterým je doprovázeno napjaté očekávání: naslouchat něčemu s n-m; čekat s n-m na výsledek zkoušky; est. n. (mezi složkami) uměleckého díla základ jeho est. působivosti spočívající ve vztahu jeho jednotlivých složek 2. úsilí, vypětí: ohromné n. sil; nervové n.; fyz. mechanické n. síla působící na jednotku plochy; vnitřní n. vnitřní pnutí (tech.); povrchové n. kapaliny; n. plynu, páry tlak; n. materiálu, lana, nosníku (tech.); elektr. elektrické n. rozdíl elektrických potenciálů; malé, nízké, vysoké n. 3. stav hrozícího střetnutí; rozpor(y), rozepře: n. mezi dělníky a kapitalistickými podnikateli; n. mezi spolupracovníky; zmírňování mezinárodního n.
_

Výstava je koncipovaná tak, aby zvýraznila určité společné momenty naší práce. Jde o ne zcela jasné sdělení. O věci, které balancují na hraně schopnosti předat informaci, která je v nich zakódována, dál. To vyjadřuje i formální utlumenost. Nižší napětí je náš vlastní termín vyjadřující způsob, kterým chceme vytvářet vztah mezi divákem a instalací.