0

Žádné produkty v košíku.

Křest katalogu k výstavě Michala Škapy Analfabet – čtvrtek 13. dubna v 19.00

Michal Škapa aka TRON (1978) je jedním z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou. Řadí se do silné generace writerů, která nastoupila v polovině 90. let, a dlouhodobě patří mezi její lídry. O jeho kvalitách svědčí i fakt, že se postupně dokázal prosadit v běžném galerijním provozu. Důkazem je i výstava ANALFABET zaměřená na tu část tvorby, která přímo vychází z graffiti kořenů a zabývá se písmem jako abstraktním znakem s výrazným emocionálním nábojem. Dynamické strukturální kompozice vytvořené v různých médiích provokují koncentrovanou energií rukopisu i kryptograficky šifrovaným obsahem. Ironizující název naráží na problematičnost a ne/srozumitelnost graffiti pro většinového diváka.
Trafo Gallery připravila autorovi první souborný katalog, který monitoruje jeho nejnovější práce v kontextu vývoje celé dosavadní tvorby.

S velký díky za pomoc:
Papyrus Bohemia, Tiskárna Helbich

Kurátor výstavy a text / Curator of Exhibition and Text: Radek Wohlmuth
Produkce výstavy a katalogu / Exhibition and Catalogue Production: Blanka Čermáková
Grafický design / Graphic Design: Jan Matoušek (Magio Works)
Fotografie / Photos: Jiří Švorc, Martin Schubert, archiv autora
Překlad / Translation: Phil Jones
Korektury / Text Proofs: Tereza Hubáčková
Počet výtisků / Print Run: 444

https://www.facebook.com/events/1909579015943986/