0

Žádné produkty v košíku.

FRESH_EYE: obraz vs filmový obraz

FRESH_EYE: obraz vs filmový obraz

Cyklus přednášek o vizuální kultuře Fresh Eye pokračuje. Ve středu 16. listopadu se na jednom místě nového galerijního a ateliérového prostoru v pražských Vysočanech potkají organizátoři festivalu Mezipatra, Přehlídky animovaného filmu PAF, Michal Pěchouček, bývalý děkan FAMU profesor Jan Bernard nebo doktorka sémiotiky Michaela Fišerová.

Jaký je vztah statického a dynamického obrazu? Lze je vzájemně komparovat a na základě jakých kategorií? Jakými nástroji, kterými klasický obraz či fotografie nedisponují, komunikuje pohyblivý obraz s divákem? Cyklus přednášek o vizuálních studiích a vizuální kultuře Fresh Eye pokračuje a v rámci aktuálního tématu obraz versus filmový obraz se snaží na tyto otázky odpovědět. Druhý večer projektu Fresh Eye, který dramaturgicky oživuje zcela nový prostor vysočanského Trafo Studia, se koná již ve středu 16. listopadu 2011 od 17:00 hodin. Teoretické příspěvky doktorky sémiotiky a filozofie Michaely Fišerové a jednoho ze zakladatelů pražských filmových studií Jana Bernarda doplní prezentace probíhající mezinárodního queer festivalu Mezipatra a Přehlídky animovaného filmu a současného audiovizuálního umění (PAF), která letos oslaví deset let. Doprovodný program listopadového večeru bude pod kurátorskou a uměleckou taktovkou Michala Pěchoučka. Akce je zdarma.

Sémiotické puzzle, Mezipatra a Přehlídka animovaného filmu na jednom místě

Cyklus Fresh Eye je pilotním dramaturgickým projektem nového výstavního a přednáškového prostoru Trafo Studio na Vysočanech. Pravidelně každý měsíc nabízí témata z oblasti vizuálních studií a setkání se zajímavými osobnosti vizuální kultury – umělci, teoretiky, organizátory uměleckých festivalů a podobně. Druhý večer se zaměří na koexistenci obrazu a pohyblivého filmového obrazu, jejich ambivalentní hranici i vzájemné prolínání se.

Téma filmového obrazu je pro studia vizuální kultury i náš projekt zásadní, a rozhodně nechceme skončit pouze u jednoho večera. Filmový obraz otevírá z nové perspektivy zejména otázku času a možnosti jeho zachycení v obraze, kterou se u klasického obrazu i analogové fotografie pokoušeli umělci vyřešit různými způsoby. Nyní je jim dán explicitní prostor pro hru s časem, který může být převracen, posunován, zrychlován. Vyprávěcí postupy se tak zásadně mění a možnost střihu dodává na šíři způsobům, jakými může tvůrce a obraz na diváka působit“, popisuje organizátorka Fresh Eye Andrea Průchová.

Přednáška Zvětšenina: sémiotické puzzle doktorky oboru filozofie na Fakultě humanitních studíí Univerzity Karlovy Michaely Fišerové přiblíží perspektivou sémiotické analýzy kultovní Antonioniův snímek Zvětšenina. Prezentace přinese analýzu sémiotického problému našich interpretačních očekávání od fotografického obrazu jako důkazu zločinu, který byl ve Zvětšenině tematizován. Analýza Fišerové spočívá v sémiotickém rozlišení našich interpretačních očekávání v případě fotografie, fixního obrazu založeného na otisku (Didi-Huberman, Frazer), a v případě filmu, obrazu-pohybu založeného na fotografii (Deleuze, Bergson). Návrh řešení daného problému spočívá ve finálním přepojení těchto dvou způsobů analýzy, s ohledem k Peirceově teorii neomezené semiózy.

Profesor a bývalý děkan FAMU Jan Bernard promluví o filmovém obrazu jako o foto-grafické kompozici a dynamickém procesu. Zaměří se na roli rámování filmového obrazu i filmového díla a problematiku reprodukce na hranici produkce.

Zástupci Mezipater odprezentují letošní ročník, jeho dramaturgii a především kontroverzní znělku, kterou Česká televize odmítla vysílat před 22 hodinou. Ředitel Přehlídky animovaného filmu Alexandr Jančík a hlavní festivalový dramaturg Martin Mazanec představí deset let jedné z nejprestižnějších akcí soustavně se věnující mladému audiovizuálnímu umění a hraničním fenoménům spojeným s animací.

Doprovodného programu druhého přednáškového cyklu Fresh Eye se zhostí Michal Pěchouček a kurátoři Přehlídky animovaného filmu, kteří s umělcem často spolupracují.

Fresh Eye je novým komunikačním kanálem a otevřenou platformou pro témata spojená s oborem vizuálních studií a vizuální kulturou jako takovou. Otevírá otázky a problémy spojené s postavením a funkcí obrazu v současné společnosti přikládající vizuální komunikaci a percepci zásadní význam. Podobný projekt v českém prostředí nebyl dosud realizován. Fresh Eye tak za podpory Studentské dotace pro vědu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy rozvíjí komunikační diskurs a networkingovou praxi mezi výtvarnými umělci, akademickými teoretiky a studenty vizuálních studiích. Dalším tématem projektu bude například obraz vs obraz vědy.

Více informací najdete na Facebooku projektu Fresh Eye a na nových webových stránkách projektu fresh-eye.cz.


FRESH_EYE: obraz vs filmový obraz

16. 11. 2011 | 17.00

Studio Trafo, Čerpadlová 4b, Praha 9

FRESH_EYE pozvánka (48kB . .doc)

napsali o výstavě:
Dvakrát Fresh Eye (rozhlas.cz)

FRESH_EYE: obraz vs filmový obraz