0

Žádné produkty v košíku.

Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny

Dvojjazyčná kniha fotografií s autorským komentářem, doplňující cyklus fotek a objektů, vystavených v Trafo Gallery na stejnojmenné výstavě.

Autor textů a fotografií: Epos 257
Editor publikace a kurátor výstavy: Tomáš Pospiszyl
Grafické zpracování: Jan Matoušek
Počet signovaných výtisků: 257
Tisk: Tiskárna INDIGOPRINT, a. s.
Počet stran: 160
Vydal Spolek Trafačka, únor 2018
Cena: 500 Kč

Slovy autora: „Od malička se ve mně utvářel vztah k městu a jeho prostoru skrze specifická místa a zážitky s nimi spojené. To nejcennější z graffiti, to, co si nesu s sebou dál, je poznání města z jiné perspektivy. Graffiti je způsob pohledu, způsob života a v neposlední řadě způsob pohybu urbánní krajinou. Chápu město jako neustále se měnící organismus. Pokud město procházíme a zkoumáme, dojdeme sice z jedné části na druhou, ale ta, z níž jsme vyšli, je už jiná.“