0

Žádné produkty v košíku.

ELIŠKA JAKUBÍČKOVÁ: VIDĚL JSEM

Vernisáž výstavy v 18. 11. 2014 v 18 hodin.
Úvodní slovo Lucie Šiklová.
Hudba – HLAS KONTRA BAS – Ridina Ahmedová a Petr Tichý

19. 11. – 2. 12. 2014

Monumentální gestická malba má svoji Skyllu a Charybdu: strnutí u samotného gesta a bezobsažnosti. Eliška Jakubíčková těmi úskalími proplouvá jako Argó. Snad ani to pírko na hladině nezůstává. Spojuje energickou jistotu malířského gesta s momenty hledání a formulace. Hledá z hloubi, po chvíli nabírá jasný směr, a hledání stává se rozhodným. Svá témata nazírá zblízka, poté se oddaluje a nachází potřebný odstup. Propojení s vlastním středem, koncentrovanost a prožitek sledovaného jevu neslouží primárně její osobní sebereflexi.
Ohromná plátna, jejichž suverénní monumentální kaligrafie by vizuálně vystačila sama o sobě, jsou nositeli ještě dalšího rozměru. Tím je význam, sdělení. Eliščino nejnovější téma je staré: Zjevení sv. Jana. Po knize Zjevení sáhla po té, co stojíc před Trafačkou, uvědomila si přítomnost zjevení jiného: Viděla jsem praještěra na střeše Harfy.

(Pozn. Harfa, tzv. „galerie“, je ve skutečnosti jeden z novodobých rájů, nákupní centrum bezprostředně vedle Galerie Trafačka)

A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou – ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam – usmrtili třetinu lidí. A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat. Zj 9, 17-20

Jan sděluje, co viděl. Eliška to nemaluje v očekávání konce ani budoucnosti. Ty se stále dějí. S odvahou maluje tolikrát vykládané téma, tady a teď.

Lucie Šiklová

Eliška Jakubíčková absolvovala AVU v Praze (J. Načeradský, Z. Beran)v roce 1993. Vystavuje od r. 1991. V r. 2003 byla vybrána mezi zástupce aktuální expresivní tendence v malbě na výstavě Perfect Tense – Malba dnes v Jízdárně Pražského hradu. Její tvorba je zastoupena ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

ELIŠKA JAKUBÍČKOVÁ, Mgr. akad. mal.

Studia
1987-1993 Akademie výtvarných umění v Praze
1990-1992 Atelier figurální a monumentální malby – prof. Jiří Načeradský
1992-1993 Malířský atelier – prof. Zdeněk Beran
1974-1979 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Samostatné výstavy /výběr/
2014 Obzor, Městský dům Zbraslav, Výstavní síň, Praha
2013 Mnohá přání, Výstavní sál, Emauzské opatství, Praha
2013 Galerie prostor 228, Liberec
2013 Blízkost, Galerie U Klicperů, Klicperovo divadlo, Hradec Králové
2011 Rodina v zahradě, Galerie Sbor českých bratří, Mladá Boleslav
2011 Jako lilie polní, Emauzské opatství, Výstavní sál, Praha
2011 Jsme, Výstavní sál Pod Věží, Třeboň
2010 MY, Galerie Nová síň, Praha
2009 Výstavní síň Divadla O. Nedbala, Tábor
2009 Ves, Galerie Jídelna, Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa
2008 Otroci a kytky, Galerie Nová síň, Praha
2007 Dobré dny, Galerie XXL, Louny
2007 Tváří v tvář, Galerie Doubner, Praha
2007 Divadlo Viola, Praha
2004 Na cestě, Opatství Emauzy, Divadelní sál, Praha
2003 Boj, Galerie Atrium na Žižkově, Praha
2000 Galerie bratří Čapků, Praha
1999 Muzeum policie, bývalý augustiniánský klášter na Karlově, Praha
1996 Galerie AVU, Praha
1995 Vně a uvnitř, kostel Emauzy, Praha

Společné výstavy /výběr/
2014 Wail of silence, Hala Radlická, Praha
2014 Banzai Mistře!, Galerie města Blanska, Blansko
2013 Open Doors, Portas Abertas, Portugalsko
2012 Umělci archivu, Malá věž, DOX, Praha
2009 Načeradského jedenáctka, Galerie Dolmen-Opatovická, Praha
2008 Defenestrace, Novoměstská radnice, Praha
2006 Spřízněni…, Národní galerie-Veletržní palác, Praha
2006 Krásný nový svět, Galerie U dobrého pastýře, Brno
2005 Místa paměti, Galerie Šternberk a Galerie G, Olomouc
2003 Perfect Tense-malba dnes, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2002 Výstava uskutečněná Nadací Jana & Milan Jelinek, Naples, USA
1999 Neplánované spojení, Galerie Mánes, Praha
1994 Restaurace Galerie Mánes, Praha
1994 Velký formát, Jízdárna zámku Valtice, Valtice
1994 Mladí umělci z pražské AVU, Kunstmuzeum Ehrendorf, Dusseldorf, Německo
1993 Diplomanti AVU, Karolinum, Praha
1992 Několik českých malířů, Lund, Švédsko
1991 Studenti AVU, Dům u Hybernů, Praha

Zastoupení ve sbírkách
Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze
sbírka Jana & Milan Jelinek
další sbírky soukromé i veřejné v České republice a dalších zemích

www.eliskajakubickova.com