0

Žádné produkty v košíku.

TŘI Z TRAFAČKY: Cimala, Kaláb, Nepraš

Michal Cimala, Jan Kaláb, Jakub Nepraš: tři kmenoví umělci Trafačky (alternativního kulturního centra současného umění, galerie a velkokapacitního ateliéru v Praze) proměnili hlavní výstavní prostor roudnické galerie v kompaktní přehlídku aktuálních a přitom rozdílných přístupů k umělecké tvorbě.

Všichni ze zmiňovaných autorů se účastní významných tuzemských i zahraničních projektů a přehlídek nových tendencí v umění. Společný jmenovatel jejich tvůrčího projevu spočívá v řešení naléhavých kulturně společenských otázek a v neotřelém uchopení řeči soudobé civilizace. Přesto je nemůžeme považovat za umělce jednotného ražení. Michal Cimala (*1975) je především tvůrcem kuriózních hudebních předmětů, světelných objektů, malířem nálad města, konceptuálním výtvarníkem, hudebníkem a performerem. Jan Kaláb (*1978) naopak představuje důležitého protagonistu českého pouličního umění, trojrozměrného graffiti a tvůrce velkoformátové geometrické malby. Jakub Nepraš (*1981), účastník mnoha mezinárodních výstav, je otcem bizarních futuristických objektů v podobě zvláštních kvaziorganických struktur civilizace, či mentálních map lidstva, které ožívají prostřednictvím světelné projekce.

Specifičnost projektu Tři z Trafačky spočívá nejenom v konfrontaci východisek tří autorů, nýbrž také v jeho provázanosti s jedinečným prostorem barokní haly. Jan Kaláb ozdobí čelní stěnu výstavního sálu monumentální nástěnnou malbou (na ploše 9,5 x 6,3 m), jejíž podoba vychází z geometrického tvarosloví barokní architektury. Jakub Nepraš zavěsí svůj světelně-kinetický objekt do temného koridoru vytvořeného pro účely výstavy. Michal Cimala umístní své objekty volně do prostoru a v době vernisáže galerii proměnili v jeviště hudební performance, demonstrované přímo na vlastních exponátech.

Výstavu Tři z Trafačky (Michal Cimala, Jan Kaláb, Jakub Nepraš), která je součástí volného cyklu Nová jména, doprovází katalog s textem Magdaleny Deverové. Vydala jej GMU v Roudnici nad Labem.

zdroj: www.phatbeatz.cz