0

Žádné produkty v košíku.

Countdown the Pieces

KLAN 1107 – Countdown the Pieces

Graffiti může být vnímáno ze zcela opačného pohledu než je fašistický slogan: „Vše ve státě, nic mimo stát, nic proti státu.“ Ve skutečnosti by měla být společnost graffiti vděčná za to, že se jedná o jeden z nemnoha příkladů nefalšovaného individualismu v globalizovaném světě. Sloviské hlavní město Ljubljana nese přezdívku »Malá Praha«. Drobné rozdíly ve skladbě barev vlajky tedy nejsou jedinou ukázkou podobnosti obou slovanských národů.

Proces umělecké tvorby může být definován jako cesta, která je na první pohled určena svým cílem. Ve skutečnosti jde ale o cestu bez předem stanoveného zastavení. Přes všechny použité způsoby pro dosažení vytoužené rovnice jsme však vždy omezeni zákony a prostorem.

Bohumil Hrabal výstižně zachycuje podmíněného názoru o Umění pro umění, vlastní i pro tvorbu street artu, slovy: »…moje současná práce jsou moje básně, moje poezie, která mě osvobozuje…«

Co existuje mimo insitucionalizované umění? Graffiti. Ve své celistvosti, svobodě a všudypřítomnosti.

KLAN 1107

vznikl v dobách, kdy hiphop patřil mezi underground a za dobu své existence se z něj stala nejvíce rozpoznatelná slovinská graffiti crew. Tvrdohlaví svými vlastnostmi, umělci a přátelé svobodnou duší i tělem.

Čtyři členové s tunami sprejů v rukou a jasnou představou v hlavě představují a přispívají svou prací k šíři městské kultury a vizuálního obrazu města.

Formed in the time when you could still call hiphop underground, 1107 started their way up to becoming on of the most recognisable Slovenia graffiti crews. Stubborn by character, artists by nature, free spirited dudes!

Four guys with tons of sprays in their hand and clear vision in their mind are regularly attending and contributing throughout their work, to a diverse urban culture and the visual image of the city.

Výstava patří mezi doprovodné programy výstavy v Městské knihovně GHMP Městem posedlí.
www.mestemposedli.cz
www.facebook.com/events/283301061765277

Countdown the Pieces

Countdown the Pieces

Pozvánka

Tisková zpráva

zdroj: www.phatbeatz.cz